Patientdatalagen och MTP i den kliniska vardagen


SI-nätverkets utredningsrapport


Presentationer från seminariedagen den 25 mars 2015:

- Inbjudan och Program

- Inledning - Hans-Olof Carlsén, ordf LfMT

LfMT:s SI-nätverk - Kjell Andersson, ordf SI-nätverket

- LfMT:s utredningsrapport - Petter Eriksson, Jan-Olof Dahlberg och Stig Wiinberg, SI-nätverket

- Informationssäkerhet i vården - Michael Patriksson, Informationssäkerhetssamordnare, Landstinget Västmanland

- Leverantörernas syn på informationssäkerhet och PDL - Peter Löwendahl, Swedish Medtech / Global Vice President Quality & Regulatory Affairs, Elekta AB

- Att utveckla informationssäker MTP inom ramen för PDL - Ann-Sofi Mikaelsson, General Manager, Sectra Sverige AB

- Internationell leverantör med global produktportfölj möter PDL - Fredrik Sandberg, Kvalitetsansvarig, Siemens Healthcare

- Tillämpning av PDL i den praktiska vårdsituationen - Eva Backlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Aleris AB

- Dataskyddsreglernas krav på informationssäkerhet i vården – Datainspektionens roll - Magnus Bergström, IT?säkerhetsspecialist, Datainspektionen

- Informationssäkerhet och medicintekniska produkter - Mats Ohlson, Senior expert medicinteknik, Läkemedelsverket

- PDL i förändring - Maria Jacobsson, Regeringskansliet, Socialdepartementet, Utredningssekreterare SOU 2014:23