Organisation

I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska chefer /motsvarande. Styrelsen består av ordförande samt en ledamot från varje sjukvårdsregion:

Ordförande     
Region 1, ledamot     
Region 2, ledamot
Region 3, ledamot
Region 4, ledamot  
Region 5, ledamot     
Region 6, kassör
SKL, adjungerad

Ulrika Sandberg
Per-Åke Eklund
Jan Fahlgren
Krister Nordström
Matts Sjöberg
Ulrica Fjärstedt
Sven-Göran Öhlén
vakant

Region Kronoberg
Region Stockholm
Region Östergötland
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Region Uppsala
Region Västernorrland
Sveriges kommuner och landsting

Ordförandebrev