Om LfMT

Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik - LfMT är sjukvårdshuvudmännens gemensamma forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom det medicintekniska området. I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska chefer/motsvarande.

LfMTs uppgifter

 • Ett medicintekniskt forum med officiell prägel
 • SKL:s remissinstans i medicintekniska frågor
 • Ett nationellt samverkansorgan
 • Initierar informella nätverk
 • Deltar i sjukvårdens kvalitets- och kompetensutveckling
 • Sprider information om medicinsk teknik

Mål

LfMTs ska inom det medicintekniska området tillsammans med verksamhetsföreträdare medverka till:

 • Hög patientsäkerhet
 • God kvalitet
 • Kostnadseffektivitet
 • Standardiseringar
 • Samarbete mellan regionerna
 • Utveckling inom miljöområdet