Uppdaterad LABU12

2018-04-05

Grunddokumentet i LABU12 innehåller en hänvisning till Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta då det handlar om när serviceavtalet kan förlängas automatiskt. Dokumenten här på hemsidan är nu uppdaterade så hänvisningen är till aktuell lag. Automatisk förlängning av serviceavtalet kan göras av tekniska skäl eller av ensamrätt.