SI-nätverket blir MIS-nätverket

2017-11-10

SI-nätverket har bytt namn till MIS-nätverket. Detta för att tydliggöra att arbetet inom nätverket handlar mycket om medicinska informationssystem (MIS). Det nya namnet är alltså mer kopplat till uppdraget än till deltagarnas titel. Arbetet i nätverket är detsamma som tidigare.