Nyheter

 • 2019-07-30
  Nästa styrelsemöte

  Styrelsen har möte den 8 augusti.

 • 2018-04-05
  Uppdaterad LABU12

  Grunddokumentet i LABU12 innehåller en hänvisning till Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta då det handlar om när serviceavtalet kan förlängas automatiskt. Dokumenten här på hemsidan är nu uppd

 • 2017-11-10
  SI-nätverket blir MIS-nätverket

  SI-nätverket har bytt namn till MIS-nätverket. Detta för att tydliggöra att arbetet inom nätverket handlar mycket om medicinska informationssystem (MIS). Det nya namnet är alltså mer kopplat till uppd

 • 2017-09-14
  MTC-konferens 2017

  Tack till er som deltog och gjorde konferensen så intressant! Nu finns material från konferensen på den interna sidan.

 • 2017-03-30
  Frågor och svar

  Nu har sammanställningen över utskickad fråga om EKG, blodtryck och spirometri publicerats på vår interna sida.