Länkar

Myndigheter
Läkemedelsverket -  Medicinteknisk säkerhetsinformation
Läkemedelsverket - Rapportera negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter
Socialstyrelsen - Medicintekniska produkter
Inspektionen för vård och hälsa - IVO
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - TLV

Samarbetsparter och kollegor
SKL - Sveriges kommuner och Landsting
Medicintekniska föreningen MTF

SAMTIT
Swedish Medtech
Dansk Medicoteknisk Selskab
Medisinsk Teknisk Forening i Norge