LABU 12 - Allmänna bestämmelser för underhållsavtal

Allmänna bestämmelser för underhållsavtal LABU 12 har under 2012 utformats gemensamt av företrädare från regioner och landsting genom LfMT och leverantörerna genom Swedish Medtech. LABU 12 är en uppdatering av LABU 80 som varit de allmänna bestämmelserna för underhållsavtal som hängt med sedan 1980.

Dokumenten finns här:

LABU 12 Grunddokument
LABU 12 Bilaga 1 Allmänna villkor
LABU 12 Bilaga 2 Beställarens kontaktuppgifter
LABU 12 Bilaga 3 Entreprenörens kontaktuppgifter
LABU 12 mall till bilaga prislista


För er som har problem att öppna .docx-dokument från denna hemsida finns grunddokumentet i äldre format här nedan:
Grunddokumentet

Problemet är kopplat till den som använder en äldre webbläsare.

The documents in English:
LABU 12 Base document
LABU 12 Appendix No 1 General requirements
LABU 12 Appendix No 2 Clients details
LABU 12 Appendix No 3 Contractor details
LABU 12 template pricing

Frågor och svar

Ett antal vanliga frågor om LABU12 finner ni svar på här.

LABU 12 - Seminarium

Nedan följer lite dokument som är kopplade till seminariet som hålls den 5 mars.

Program
Acceptabel otillgänglighet

Temadag Inledning-Frågor
Temadag LfMT
Temadag Siemens
Temadag GE
Temadag LfU