Kontakta LfMT

Allmänna frågor mailas till info@lfmt.se

Ordförande:
Anna Sundén
CMTS
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UMEÅ

Telefon: 090-785 40 69
E-post: anna.sunden@regionvasterbotten.se

Sekreterare
Ulrika Sandberg
Medicinsk fysik och teknik
Centrallasarettet
351 85 VÄXJÖ

Telefon: 0470-58 76 24
E-post: ulrika.sandberg@kronoberg.se

Kassör:
Sven Göran Öhlén
Region Västernorrland
851 86 SUNDSVALL

Telefon: 060-18 17 06
E-post: sven.goran.ohlen@rvn.se

Skicka meddelande