Konferenser, utbildningar och temadagar 2018

LfMT: MTC-konferens

Den 10-12 september 2019 på Högberga gård, Lidingö, Stockholm.

Program (i princip spikat)

Anmälningslänk

Vi hoppas på stor uppslutning, intressanta dagar och mycket engagemang och nätverkande i september!

MTF: Röntgenveckan

Arrangeras den 17-20 september 2019 i Jönköping. För mer information se deras hemsida.

MTF: MT-dagarna

Arrangeras 2-3 oktober 2019 i Linköping. För mer information se deras hemsida.

MTFs kurser

För information om de kurser som MTF anordnar se här.