Patientdatalagen och MTP i den kliniska vardagen

Rapporten som LfMTs SI-nätverk skrivit om MTP och PDL samt annat material i ämnet hittar ni här:

- Ladda ner Program (150325)
- Ladda ner Utredningsrapporten
-
Mera material för nerladdning

SI-nätverket

Nätverket har arbetat fram LfMT:s rapport (ovan) om PDL och MTP.

LfMTs nätverk för säkerhetssamordnare

Nätverket arbetar på en rapport kring rapportering av avvikelser. Planen är att ett första utkast ska vara klart till sommaren.

LfMTs nätverk för produktionssystem

Arbetet med Nyckeltalen fortsätter.Nu främst med fokus på sammanställningarna.
Förändringarna i år blev mindre än vi hoppats på, men grundarbetet med att sammanställa önskemålen kring vad man vill kunna jämföra, är ju gjort och det tar vi med oss inför höstens fortsatta arbete.

Vi önskar alla en härlig sommar!!!