medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1
mtc-konf1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Nyckeltalsenkäten är utskickad och svar skulle skickas in senast den 12 juli. Resultatet kommer att redovisas på MTC-konferensen i höst.

MT-säkerhetsnätverket

Nätverket arbetar med en uppföljning av rapporten "Vägledning för avvikelsehantering". I den tittar vi bland annat på om och hur vägledningen implementerats. De gör även en första kartläggning av egentillverkning.

MIS-nätverket

Vi efterlyser medarbetare som vill arbeta med MT eKlient. Inera och vi ser ett behov av att vi tar den bollen. 

MTVU

LfMTs nyaste nätverk som arbetar med frågor om verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik. Nätverket har haft några träffar och utbytet mellan oss har tagit ytterligare fart.

Skicka meddelande