medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1
mtc-konf1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Sammanställning av 2018 resultat och utveckling av nyckeltalsenkäten pågår

MT-säkerhetsnätverket

Nätverket arbetar med en uppföljning av rapporten "Vägledning för avvikelsehantering". I den tittar vi bland annat på om och hur vägledningen implementerats. De gör även en första kartläggning av egentillverkning.

MIS-nätverket

Vi efterlyser medarbetare som vill arbeta med MT eKlient. Inera och vi ser ett behov av att vi tar den bollen. 

MTVU

LfMTs nyaste nätverk som arbetar med frågor om verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik. Nätverket har haft några träffar och utbytet mellan oss har tagit ytterligare fart.

Skicka meddelande