medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1
mtc-konf1

Ta del av akutlista »

MTC-konferens 2018

Snart dags för årets konferens!
Klicka för program. Välkomna!

Ordförandebrev juni 2018

Anna har ordet.

LfMTs nätverk för produktionssystem

Årets nyckeltalsenkät har nu skickats ut.

Vi har också påbörjat diskussioner kring risktal, samt att stärka samarbetet med våra samarbetspartners.

MT-säkerhetsnätverket

Vägledning för avvikelsehantering och hantering av säkerhetsmeddelanden för medicintekniska produkter är klar.
   - Ladda ner Vägledning - Publicerad 2018-01-22

Inom kort kommer en rapport om trådlös kommunikation (mobiltelefoner) i närheten av MTP. Nätverket har även gjort en genomgång av nya regelverket för medicinteknsika produkter MDR och IVDR (finns på de interna sidorna).

MIS-nätverket

SI-nätverket har blivit MIS-nätverket!

Nätverket har bl a arbetat fram LfMT:s rapporter om PDL och MTP:
     - Ladda ner Del 1
- Publicerad 2015-01-23
     - Ladda ner Del 2
- Publicerad 2016-09-30
     - Ladda ner Del 2 i engelskpråkig, förkortad version - Publicerad 2017-10-23

De deltar också i uppstarten av ett projekt kring MT-eKlient:
    - Ladda ner Förstudie
- Publicerad 2016-06-03

Skicka meddelande